Ketään ei jätetä yksin

Viime viikkoina on julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa puhuttu paljon lasten sekä nuorten hyvinvoinnista liittyen rajoitusten takia loppuneisiin harrastuksiin. Olen itsekin ottanut kantaa rajoitusten purkamisen puolesta, jotta lapset ja nuoret pääsisivät jälleen harrastamaan heille tärkeitä asioita. Tekemisen puute on näkynyt mm. ilkivaltana kaupungilla.

Harrastusten loppuminen ei ole ainoa syy, joka on lisännyt lasten ja nuorten pahoinvointia. Sosiaalisten kontaktien väheneminen ja ajoittain kokonaan loppuminen lisää syrjäytyneisyyttä sekä yksinäisyyttä. Keväällä etäkoulun aikana muodostunut oppimisvaje näkyy osalla lapsista turhautumisena, välinpitämättömyytenä tai häiriökäyttäytymisenä.

Rajoitustoimet ovat vaikuttaneet lomautusten tai irtisanomisten kohteeksi joutuneiden perheiden taloudelliseen tilanteeseen. Vanhempien taloudellinen ahdinko saattaa lisätä lapsen turvattomuuden tunnetta. Vanhempien keskittyessä selviämiseen päivästä toiseen, ei voimavaroja riitä aktiiviseen läsnäoloon lasten kanssa.


Lisäksi keväällä 2020 avun saamisessa oli havaittavissa pitkittymistä koronarajoitusten vuoksi. Lapset, nuoret sekä perheet joutuivat odottamaan avunsaantia normaalia pitempään. Mahdollisten ongelmatilanteiden huomaaminen viivästyi sosiaalisten kontaktien vähentyessä. Pahoinvoinnin huomaamiseen ei ollut samanlaista mahdollisuutta kuin ennen rajoitusten voimaantuloa.

Vaikka elämme tällä hetkellä vielä pandemian aktiivista vaihetta, tulee meidän kääntää ajatukset jo sen jälkeiseen elämään. Meidän tulee varmistaa, että meillä on niin varhaiskasvatuksessa, koulussa, sosiaalityössä kuin terveydenhoidossa valmiudet tunnistaa sekä huomata lasten ja nuorten pahoinvointi. Meidän on varmistettava, että käytössä on tarvittavat resurssit lasten sekä nuorten kuuntelemiseen sekä yksilöllisen avun ja tuen antamiseen. Jokainen lapsi ansaitsee tulla kuulluksi ja autetuksi yksilönä, ei massana. Viranomaisten yhteistyöllä on mahdollistettava tarvittaessa myös vanhemmille tarvittava apu ja tuki vanhemmuuteen. Ketään ei saa jättää yksin ja jokaisesta on huolehdittava.Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Koronarajoitukset lasten ja nuorten harrastustoiminnassa

Liikkuva Kerava

Minä kunnallisvaaliehdokkaaksi?